17:30 - 18:30 Chào đón các bạn tham gia Prisma – The Night Run
18:30 - 18:45 Tập trung tại khu vực Xuất phát
18:45 – 18:55 Tiết mục khởi động
18:55 - 19:00 Đếm ngược
19:00 Xuất phát “Đêm hội chạy bộ”
20:15 Kết thúc đường chạy
20:30 Tiết mục đặc sắc nhất
Đừng bỏ lỡ tiết mục này tại sân khấu Prisma Run
20:45 Đêm nhạc Prisma Run
22:30 Kết thúc chương trình

Prisma - The Night Run is brought to you by © Pulse Active

Scroll to Top