THỜI GIAN SỰ KIỆN
16:30 - 18:30 Chào đón người tham dự
18:30 - 18:45 Tập trung tại cổng xuất phát hành trình
18:45 – 18:55 Khởi động cho hành trình PRISMA
18:55 - 19:00 Đếm ngược
19:00 Bắt đầu hành trình Prisma
20:15 Kết thúc hành trình Prisma
20:15 - 20:30 Khoảnh khắc bùng nổ
20:30 - 22:30 Chương trình âm nhạc
22:30 Kết thúc đêm hội

KHU VỰC CHÍNH

prisma-movement

BẢN ĐỒ PRISMA MOVEMENT

NNike sẽ hiện diện ở khắp các con đường! 5 chữ sẽ được giấu trong 5 trạm của chuyến hành trình PRISMA, tìm và ghép lại thanh 1 câu đầy đủ để được nhận phần thưởng đặc biệt tại booth của Nike trong ngày sự kiện.

prisma-movement

prisma-movement

The Prisma Movement is brought to you by © Pulse Active

Scroll to Top